Newsletter

Asystentki i higienistki stomatologiczne

  1. asyst.stom. Justyna Piaskowska - koordynator gabinetu
  2. asyst.stom.  Karolina Kapłon

 

<< powrót do listy